Obrotu informacjami

Kontrola ryzyka i typy zleceń

Kupno i sprzedaż po cenach rynkowych

Jako inwestor na rynku możesz korzystać z platformy Ainvestments do kupowania i sprzedawania instrumentów CFD po bieżącej cenie rynkowej (w środkowym punkcie spreadu cenowego określonego dla poszczególnych instrumentów). Ainvestments oferuje typy zleceń, które są dostępne na naszej platformie inwestycyjnej. Aby pomóc w zminimalizowaniu ryzyka, platforma Ainvestments udostępnia zlecenia z limitem ceny.

Zlecenie z funkcją zatrzymania strat (maksymalna strata)

Zlecenie z funkcją zatrzymania strat to doskonała metoda ochrony przed dużymi stratami w przypadku, gdy dany instrument (akcje, Forex, towary lub indeks) zacznie się zmieniać w niepożądanym kierunku. Zlecenie z funkcją zatrzymania strat nakazuje platformie Ainvestments zamknięcie pozycji, gdy lub jeśli instrument osiągnie określoną cenę.

Kiedy giełda osiągnie tę cenę, zlecenie z funkcją zatrzymania strat staje się zleceniem rynkowym. Zlecenie rynkowe natychmiast nakazuje platformie Ainvestments zamknięcie pozycji przy najlepszej możliwej cenie. Należy jednak pamiętać, że na ulotnym rynku może nie być możliwe uzyskanie dokładnie oczekiwanej ceny, ale jak najbardziej zbliżonej ceny.

Zlecenie z funkcją zatrzymania strat umożliwia także ochronę zysków w przypadku kursu giełdy w korzystnym kierunku. Cenę zamknięcia pozycji można wielokrotnie zresetować, a zlecenie z funkcją zatrzymania strat nakaże platformie Ainvestments zamknięcie pozycji po osiągnięciu tej ceny.

Zlecenie realizacji zysku

Zlecenie realizacji zysku (ograniczenie zysku) to doskonały sposób na ochronę zysków w przypadku ruchu ceny instrumentu (akcje, Forex, towary lub indeks) w korzystnym kierunku. Zlecenie realizacji zysku nakazuje platformie Ainvestments zamknięcie pozycji, gdy lub jeśli instrument osiągnie określoną cenę.

UWAGA: W nadzwyczajnych warunkach rynkowych wartość kontraktów CFD może ulegać nagłym wahaniom odzwierciedlającym niemożliwe do przewidzenia zdarzenia, na które nie ma wpływu ani Spółka, ani inwestor. W rezultacie złożone przez inwestora dyspozycje”stop loss” niekoniecznie zostaną zrealizowane po zadeklarowanej cenie (może wystąpić ujemny poślizg cenowy). Zlecenia”stop order” nie gwarantują zatem ograniczenia strat w nadzwyczajnych warunkach rynkowych.