Obrotu informacjami

Otwieranie pozycji

Aby zainicjować pozycję, na ekranie platformy inwestycyjnej Ainvestments kliknij żądaną opcję „KUP” lub „SPRZEDAJ”.
W zależności od wybranego instrumentu należy wykonać następujące czynności:

Zakup na rynku Forex: wybierz liczbę podstawowych jednostek/partii, którą chcesz kupić lub sprzedać.

Udziały lub akcje: wybierz liczbę akcji, którą chcesz kupić lub sprzedać.

Kontrakty na indeksy: wybierz liczbę kontraktów, którą chcesz kupić lub sprzedać; każda transakcja reprezentuje wiele wartości w walucie USD, EUR lub innej, w której odbywa się handel.

Kontrakty na towary: wybierz liczbę podstawowych jednostek/partii, którą chcesz kupić lub sprzedać.

(Opcjonalnie) Limit ceny (zamknięcie przy wartości zysku): wprowadź wartość limitu ceny, po której chcesz sprzedać/kupić instrument; jest to maksymalny zysk, jaki chcesz osiągnąć. Podana wartość domyślna jest zwykle o 1 pip wyższa/niższa niż cena zakupu/sprzedaży.

(Opcjonalnie) Zatrzymanie strat (zamknięcie przy wartości straty): wprowadź wartość zatrzymania strat, przy której chcesz sprzedać/kupić instrument; jest to maksymalna strata, jaką możesz ponieść dla początkowej transakcji. Podana wartość domyślna jest zwykle o 1 pip wyższa/niższa niż cena zakupu/sprzedaży. Należy zauważyć, że w przypadku korzystnego ruchu cen ręczne dostosowanie limitu ceny/wartości zatrzymania strat („Edycja pozycji”) może zapewnić zachowanie zysków.

(Opcjonalnie) Zlecenie z limitem ceny (kupno/sprzedaż), gdy kurs wynosi: ustaw cenę zakupu/sprzedaży instrumentu, gdy lub jeśli osiągnie on określoną cenę. Ustaw limit kursu, zaznaczając pole wyboru zlecenia z limitem ceny (Kupno/sprzedaż gdy kurs wynosi), wprowadź żądany kurs dla zamówienia (Od aktualnego kursu) i kliknij opcję Kup/Sprzedaj.

Przykład otwierania pozycji: Rejestrujesz się i wpłacasz 1000 USD przy użyciu karty kredytowej:

13:00 – klikasz przycisk „Kup” dla złota, którego kurs wynosi: (Sprzedaż 1199,65 USD/kupno 1200,35 USD) za uncję.

Twoje kryteria:

Wymagany poziom depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania pozycji dla złota to 0,3%: 36,01 USD

14:15 – Twoje zlecenie realizacji zysku zostaje wykonane i pozycja zostaje zamknięta. Zysk z tej transakcji wynosi 496,50 USD.
Kapitał własny: 1496,50 USD
Zyski i straty: 0 (brak otwartych pozycji).
Dostępne saldo: 1496,50 USD

Jeśli o 14:15 złoto spadnie do 1150 USD:
Z/S –503,50 USD: (10*1150 USD – 10*1200,35 USD)
Kapitał 496,50 USD (1000 USD – 503,50 USD).
Z/S: 0 (brak otwartych pozycji).
Dostępne saldo: 496,50 USD