Obrotu informacjami

Dźwignia finansowa i depozyt

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to mechanizm, w którym depozyt zabezpieczający kontraktu CFD kontroluje zasób o wielokrotnie większej wartości, zapewniając w ten sposób większy zakres inwestycji i przyspieszony zwrot. Na przykład: Wpłacasz 1000 USD, masz kapitał własny 1000 USD i korzystasz z dźwigni 1:50. Wartość lewarowana wynosi 1000 x 50 = 50 000 USD. Wymagane zabezpieczenie (depozyt zabezpieczający) jest wyświetlany na każdym ekranie wyskakującym inwestycji. Dźwignia finansowa to technika używana do zwielokrotnienia zysków, ale może także zwielokrotnić straty. Pamiętaj — im wyższy poziom dźwigni, tym większe ryzyko utraty wpłaconego kapitału. Dźwignia finansowa może przyczynić się zarówno do osiągnięcia zysków, jak i poniesienia strat.

Prosimy zauważyć, że wymagania dotyczące depozytu rosną proporcjonalnie do wartości bazowego zasobu inwestycyjnego.

Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu?

Depozyt jest monitorowany w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze znasz swoją sytuację. Poziom depozytu zabezpieczającego to minimalna ilość kapitału własnego, jaka jest wymagana do zachowania otwartej pozycji. Jeśli kapitał własny spadnie poniżej minimalnej wartości, platforma Ainvestments automatycznie wykona transakcję wezwania do uzupełnienia depozytu i będzie zamykać wszystkie otwarte pozycje do momentu, gdy kapitał własny na rachunku przekroczy wymagany poziom depozytu zabezpieczającego.

Przykład wezwania do uzupełnienia depozytu:

Rejestrujesz się i wpłacasz 10 000 USD przy użyciu karty kredytowej:

10.20 – kupujesz 200 akcji Google (kontraktów CFD) po cenie 540,00 USD.
Łączna kwota zakupu to: 200*540 USD = 108 000 USD.

 • Depozyt początkowy, który jest wymagany dla 200 akcji Google, to 2%: 2160 USD.
 • Depozyt zabezpieczający, który jest wymagany dla zachowania 200 akcji Google, to 1%: 1080 USD.
  Jeśli Twój kapitał własny spadnie poniżej 1080 USD, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu. Platforma Ainvestments zlikwiduje Twoje otwarte pozycje.

  • Kapitał własny: 10 000 USD (10 000 USD + 0 USD).
  • Dostępne saldo po zakupie akcji Google to: 7840 USD (10 000 USD – 2%*108 000 USD).
  • Zyski i straty = 0 USD.

  13.00 – cena akcji Google spada do 510 USD.

  • Kapitał własny to 4000 USD (-6,000 USD + 10 000 USD).
  • Dostępne saldo: 1,840 USD (10 000 USD – 2%*108 000 USD + 200*(510 USD – 540 USD)).
  • Zyski i straty = -6000 USD (200*540 USD – 200*510 USD).

  13:15 – cena akcji Google spada do 495 USD. Otrzymujesz wezwanie do uzupełnienia depozytu i platforma Ainvestments likwiduje Twoją pozycję.

  • Kapitał własny: 1000 USD (-9000 USD + 10 000 USD).
  • Dostępne saldo: 0 USD (10 000 USD- 2%*118 000 USD + 200*(495 USD – 540 USD)).
  • Zyski i straty = -9000 USD (200*495 USD – 200* 540 USD).

  Przyczyną otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu było to, że Twój kapitał własny wynosi 1000 USD, a do utrzymania otwartej pozycji dla 200 akcji Google jest wymagana kwota 1080 USD. Z tego powodu platforma Ainvestments zlikwidowała Twoją pozycję. Twoje aktualne saldo to:

  • Kapitał własny: 1000 USD.
  • Dostępne saldo: 1000 USD (Wpłaty – Wypłaty + Zyski i straty z zamkniętych pozycji).
  • Zyski i straty = 0 USD (brak otwartych pozycji).

  Depozyt początkowy

  Aby otworzyć nową pozycję, dostępny kapitał własny na rachunku musi przekraczać wymagany poziom depozytu początkowego dla danej inwestycji. Poziomy depozytów różnią się w zależności od instrumentu finansowego.

  Wymaganą sumę depozytów można wyświetlić na pasku Mój rachunek w lewej części strony platformy inwestycyjnej. Należy pamiętać, że depozyt początkowy jest stale monitorowany w czasie rzeczywistym.

  Poziom depozytu zabezpieczającego

  Aby zachować otwartą nową pozycję, kapitał własny na rachunku musi przekraczać łączny poziom depozytu zabezpieczającego. Wymagania poziomu depozytu zabezpieczającego są specyficzne dla każdego instrumentu finansowego. Platforma Ainvestments zawsze wyświetla poziom depozytu zabezpieczającego dla każdego instrumentu.

  Poziom depozytu zabezpieczającego można wyświetlić na pasku Mój rachunek w lewej części strony głównej. Należy pamiętać, że depozyt zabezpieczający jest stale monitorowany w czasie rzeczywistym.

  Środki zabezpieczające

  Ze względu na Twoje bezpieczeństwo finansowe, jeśli nie zostanie zapewniony dodatkowy depozyt, platforma Ainvestments automatycznie zamknie pozycje w Twoim imieniu. Pamiętaj — im wyższy poziom dźwigni, tym większe ryzyko utraty wpłaconego kapitału. Dźwignia finansowa może przyczynić się zarówno do osiągnięcia zysków, jak i poniesienia strat.