Obrotu informacjami

Opłaty

Tylko różnice kursowe

Spread to różnica między ceną Bid a ceną Ask instrumentu finansowego.
Wartość Spreadu dla każdego produktu można sprawdzić w naszym wykazie kontraktów CFD.

Opłaty za wpłatę depozytu

Od klienta nie pobiera się opłat za wpłatę depozytu.

Opłaty za wypłatę środków

Od klienta nie pobiera się opłat za wypłatę środków.

Dopłaty finansowe

Utrzymywanie pozycji otwartej po określonej godzinie (w przybliżeniu 22:00 czasu GMT (21:00 czasu DST)), zgodnie z informacją na ekranie platformy inwestycyjnej „Szczegóły”, podlega dopłacie finansowej Ainvestments, którą obciążamy Twoje konto. Dopłata ta pokrywa również koszty lub zyski pobierane lub ponoszone w związku z tą pozycją.

Rozliczenie inwestycji następuje w ciągu dwóch dni roboczych (T+2) po dniu transakcji (otwarcie/zamknięcie pozycji). Dzień rozliczenia jest także nazywany dniem zaksięgowania.

Wysokość opłat za sprzedaż/kupno z premią dla każdego produktu można sprawdzić w naszym wykazie kontraktów CFD

Przykład dotyczący otwarcia pozycji i jej utrzymania przez noc: Użytkownik dokonał rejestracji oraz wpłacił 1000 USD za pomocą karty kredytowej:

W poniedziałek o godz. 13:00 klikasz „Kup” EUR/USD po kursie: (sprzedaż 1,05034/kupno 1,05064).

Twoje kryteria:

Postanawiasz zamknąć tę pozycję następnego dnia (wtorek) po kursie 1,05104

Twoje kryteria:

* Jeśli pozycja pozostanie otwarta na kolejną noc, opłata będzie naliczona ponownie za każdą noc.

Przykład dotyczący otwarcia pozycji i jej utrzymania przez noc: Użytkownik dokonał rejestracji oraz wpłacił 1000 USD za pomocą karty kredytowej:

W poniedziałek o godz. 13:00 klikasz „Sprzedaj” EUR/USD po kursie: (sprzedaż 1199,65 USD/kupno 1200,35 USD) za uncję.

Twoje kryteria:

Utrzymujesz pozycję przez noc (od 22:00 GMT do 21:00 GMT DST) i zostaje naliczona dopłata (-2,5 USD).

Postanawiasz zamknąć tę pozycję następnego dnia (wtorek) po kursie 1200,65 USD.

Twoje kryteria:

* Jeśli pozycja pozostanie otwarta na kolejną noc, opłata będzie naliczona ponownie za każdą noc.

Opłata za brak aktywności

Opłata za brak aktywności w wysokości do 50 USD miesięcznie jest naliczana w przypadku nieaktywnych kont Ainvestments. Konto jest uważane za nieaktywne, jeśli nie odnotowano na nim żadnej aktywności inwestycyjnej w okresie 3 miesięcy.

Dormant Account Maintenance Fee

A Dormant Account Maintenance Fee of up to $100 USD per month is assessed to Ainvestments accounts that are inactive for one year or more.