Obrotu informacjami

Closing Positions

Aby zamknąć pozycję, na ekranie platformy inwestycyjnej Ainvestments: Wybierz kartę Otwarte pozycje, a następnie opcję Zamknij pozycję, aby wyświetlić okno wyskakujące działania. Potwierdź swój zamiar, ponownie klikając opcję Zamknij pozycję.